Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αντιπαραθέσεις και αλληλεπιδράσεις
από τον ενδέκατο έως τον δέκατο πέμπτο αιώνα

Rome and Constantinople
Η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος: Αντιπαραθέσεις και αλληλεπιδράσεις από τον ενδέκατο έως τον δέκατο πέμπτο αιώνα.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μία βάση επιλεγμένης λημματικής βιβλιογραφίας, που στοχεύει στην έρευνα των σχέσεων βυζαντινού και δυτικού κόσμου και στην πληρέστερη τεκμηρίωση των στοιχείων αλληλεπιδράσεώς τους.

Αποτελεί τον καρπό πολυετούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε, με χρηματοδότηση αρχικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και Εθνικούς Πόρους (25%) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι.

Η τελική επεξεργασία της βιβλιογραφικής βάσης εντάχθηκε στα προγράμματα του έργου «Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Τη δημιουργία της ιστοσελίδας Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος και το αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα εποπτεύουν και συντονίζουν η καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας (ΕΚΠΑ) Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, η επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας (ΕΚΠΑ) Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη και η καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως (ΕΚΠΑ) Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου.

Για την ολοκλήρωση της βάσης συνεργάστηκαν οι: