Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αντιπαραθέσεις και αλληλεπιδράσεις
από τον ενδέκατο έως τον δέκατο πέμπτο αιώνα

Roger B
Ο Ρογήρος Β΄ στέφεται από τον Χριστό, ψηφιδωτή παράσταση στην La Martorana .

Για περισσότερες πληροφορίες και αναφορά τυχόν προβλημάτων λειτουργίας παρακαλώ επικοινωνήστε με την :

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη,
Επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας
Τηλ: +30 210 727 7447,
Email: tmaniati AT arch DOT uoa DOT gr
(αντικαταστήστε το AT με '@' και το DOT με '.')